Petice k zachování povinného dalšího cizího jazyka v ZŠ

11. 4. 2022

Tisková zpráva, dopis premiérovi a petice za zachování povinného dalšího cizího jazyka v základní školství (sdružení učitelů jazyků, odborníci na vzdělávání a zástupci obchodních komor):
Ve středu 30.3.2022 odeslali zástupci sdružení učitelů jazyků (angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny) na základních, středních i vysokých školách dopis panu premiérovi Petru Fialovi, v kopii s panem ministrem školství Petrem Gazdíkem, ve kterém znovu vyslovili jednoznačný nesouhlas s plánovaným zrušením povinného dalšího cizího jazyka v základním vzdělávání, tj. na základních školách a nižších stupních víceletých gymnázií, a požádali o schůzku, aby mohli podrobněji vysvětlit své stanovisko. Připomínáme, že plánovaná reforma předpokládá – kromě dalších zásadních změn – převedení druhého („dalšího“) cizího jazyka v základním vzdělávání, tj. na základních školách a nižším stupni víceletých gymnázií, mezi tzv. povinně volitelné předměty. Školy by měly povinnost další cizí jazyk žákům nabídnout, ale pokud by se nepřihlásil dostatečný počet zájemců, předmět by se nevyučoval. Tato změna je součástí rozsáhlé celkové revize Rámcových vzdělávacích plánů, které určují podobu vzdělávání, a tím i podobu naší společnosti, na mnoho let dopředu (https://velke-revize-zv.rvp.cz/).
V posledních měsících učitelé cizích jazyků z praxe i odborníci na jazykovou výuku během mnoha setkání se zástupci MŠMT, pověřenými prací na Revizích, opakovaně předkládali argumenty proti této reformě, ale ze zveřejněného dokumentu vyplývá, že je ministerstvo ignorovalo. V přiloženém dokumentu proto citujeme podstatné body z těchto diskusí a vysvětlujeme hlavní negativní důsledky, které by tato změna pro žáky škol a českou společnost měla.
Autory a podporovateli této iniciativy jsou učitelé cizích jazyků, předsedové sdružení učitelů cizích jazyků (včetně učitelů angličtiny, která není reformou přímo dotčena) a odborníci na jazykové vzdělávání. Iniciativu podpořily také obchodní komory (Česko německá obchodní a průmyslová komora a Francouzsko-česká obchodní komora), viz kontakty v závěru přiloženého dokumentu.
Dne 5.4.2022 byla spuštěna petiční akce https://e-petice.cz/.../petice-pro-zachovani-dalsiho... na podporu zachování povinného dalšího cizího jazyka v základním školství; petice bude ukončena 20.4.2022, den před uzavřením možnosti připomínkování návrhu Revize (připomínkovat lze zde: https://velke-revize-zv.rvp.cz/zapojte-se do 21.4.2022).

Tisková zpráva na podporu zachování dalšího cizího jazyka


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info