Členové katedry

VEDOUCÍ PRACOVIŠTĚ

doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.

vedoucí katedry, garantka učitelských programů, studijní poradkyně

telefon: 549 49 3286
e‑mail:

Odborné zaměření: francouzská literatura 20. a 21. století, literatura inspirovaná křesťanstvím, didaktické využití literárních textů

Více informací

ODBORNÍ ASISTENTI/ASISTENTKY

Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.

zástupkyně vedoucí katedry, garantka studia FJHČ, koordinátorka Erasmu

telefon: 549 49 6365
e‑mail:

Odborné zaměření: literatura pro děti a mládež, francouzská a frankofonní literatura 19. a 20. století, vývoj detektivního románu, historie

Více informací

Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D.

zástupkyně pro pedagogické praxe a pro studium v oblasti pedagogických věd

telefon: 549 49 3450
e‑mail:

Odborné zaměření: didaktika francouzštiny, jazyková politika EU a plurilingvismus, výzkum učebnic cizích jazyků

Více informací

PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.

zástupkyně pro publikační činnost, pro Učitelství 1. stupně a Učitelství pro mateřské školy

telefon: 549 49 6773
e‑mail:

Odborné zaměření: francouzská synchronní a diachronní lingvistika, fonetika, fonologie a francouzský pravopis, vývoj francouzského jazyka, kanadská francouzština

Více informací

ASISTENTI/ASISTENTKY

Ing. Mgr. Hana Delalande

správkyně FB stránek, spolupráce s Campus France, koordinátorka projektu Mapa francouzštiny

telefon: 549 49 6365
e‑mail:

Odborné zaměření: odborný francouzský jazyk, didaktika FOS, interkulturní komunikační kompetence

Více informací

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

Mgr. Martin Hromek, Ph.D.

e‑mail:

Odborné zaměření: moderní francouzské dějiny

Více informací

PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D.

studijní katalog

telefon: 549 49 5362
e‑mail:

Odborné zaměření: didaktika francouzštiny, didaktika literárního textu

Více informací

Zilda Barthés

rodilá mluvčí

Odborné zaměření: dramatická výchova ve výuce, mluvený a psaný projev v cizím jazyce

Více informací

PhDr. Naděžda Hrůzová, Ph.D.

e‑mail:

Odborné zaměření: francouzská lingvistika, morfologie, syntax

Více informací

NEUČITELŠTÍ  PRACOVNÍCI/PRACOVNICE

STUDENTI/STUDENTKY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

Ing. Mgr. Hana Delalande

e‑mail:

Odborné zaměření: odborný francouzský jazyk, didaktika FOS, interkulturní komunikační kompetence

Více informací

Mgr. et Mgr. Terezie Nerušilová

e‑mail:

Odborné zaměření: didaktika francouzštiny, rozvíjení řečových dovedností ve výuce francouzštiny

Více informací

Mgr. Anna Luběnová Morales

e‑mail:

Odborné zaměření: čtení ve výuce francouzštiny, čtenářská gramotnost, čtení pro zábavu

Více informací

Mgr. Daniela Veškrnová

e‑mail:

Odborné zaměření: využití mateřského jazyka ve výuce cizích jazyků, didaktický překlad ve výuce odborného jazyka, právnická francouzština

Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info