Členové katedry

VEDOUCÍ PRACOVIŠTĚ

doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.

vedoucí katedry, garantka učitelských programů, studijní poradkyně

telefon: 549 49 3286
e‑mail:

Odborné zaměření: francouzská literatura 20. a 21. století, literatura inspirovaná křesťanstvím, didaktické využití literárních textů

Více informací

ODBORNÍ ASISTENTI/ASISTENTKY

Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.

zástupkyně vedoucí katedry, garantka studia FJHČ, koordinátorka Erasmu

telefon: 549 49 6365
e‑mail:

Odborné zaměření: literatura pro děti a mládež, francouzská a frankofonní literatura 19. a 20. století, vývoj detektivního románu, historie

Více informací

Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D.

zástupkyně pro pedagogické praxe a pro studium v oblasti pedagogických věd

telefon: 549 49 3450
e‑mail:

Odborné zaměření: didaktika francouzštiny, jazyková politika EU a plurilingvismus, výzkum učebnic cizích jazyků

Více informací

PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.

zástupkyně pro publikační činnost, pro Učitelství 1. stupně a Učitelství pro mateřské školy

telefon: 549 49 6773
e‑mail:

Odborné zaměření: francouzská synchronní a diachronní lingvistika, fonetika, fonologie a francouzský pravopis, vývoj francouzského jazyka, kanadská francouzština

Více informací

ASISTENTI/ASISTENTKY

Ing. Mgr. Hana Delalande

správkyně FB stránek, spolupráce s Campus France, koordinátorka projektu Mapa francouzštiny

telefon: 549 49 6365
e‑mail:

Odborné zaměření: odborný francouzský jazyk, didaktika FOS, interkulturní komunikační kompetence

Více informací

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

Mgr. Martin Hromek, Ph.D.

e‑mail:

Odborné zaměření: moderní francouzské dějiny

Více informací

PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D.

studijní katalog

telefon: 549 49 5362
e‑mail:

Odborné zaměření: didaktika francouzštiny, didaktika literárního textu

Více informací

PhDr. Naděžda Hrůzová, Ph.D.

e‑mail:

Odborné zaměření: francouzská lingvistika, morfologie, syntax

Více informací

NEUČITELŠTÍ  PRACOVNÍCI/PRACOVNICE

STUDENTI/STUDENTKY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

Ing. Mgr. Hana Delalande

e‑mail:

Odborné zaměření: odborný francouzský jazyk, didaktika FOS, interkulturní komunikační kompetence

Více informací

Mgr. et Mgr. Terezie Nerušilová

Odborné zaměření: didaktika francouzštiny, rozvíjení řečových dovedností ve výuce francouzštiny

Více informací

Mgr. Anna Luběnová Morales

e‑mail:

Odborné zaměření: práce s literárním textem ve výuce francouzštiny, rozvoj a podpora čtenářské gramotnosti v dalším cizím jazyce

Více informací

Mgr. Daniela Veškrnová

e‑mail:

Odborné zaměření: využití mateřského jazyka ve výuce cizích jazyků, didaktický překlad ve výuce odborného jazyka, právnická francouzština

Více informací

Mgr. Anna Hlavicová

e‑mail:

Odborné zaměření: Rozvoj vybraných klíčových kompetencí v projektové výuce francouzštiny na ZŠ.

Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info