Další vzdělávání učitelů francouzštiny

2022

Na jaře roku 2022 proběhl v rámci dalšíhov vzdělávání učitelů kurz Formation continue 

Programme Formation continue 2022

2020/2021

Od listopadu 2020 do února 2021 proběhla opět Formation continue pod hlavičkou akreditovaného kurzu CŽV Další vzdělávání učitelů francouzského jazyka. 

Zároveň nabízíme roční studium rozšiřující kvalifikaci pro SŠ, pokud má někdo vystudované učitelství pro ZŠ a rád by se vrátil ještě na chvíli ke studiu. 

Program Formation continue Více informací k rozšiřující kvalifikaci pro SŠ

2018/2019

Na základě akreditace MŠMT 34813/2017-1-125 proběhl v roce 2018/2019 kurz „Formation contiue“ určený pro učitele základních a středních škol Jihomoravského kraje. Cílem bylo prohloubení  jejich didaktických, lingvistických a kulturních komepetncí.

Program

2017/2018

Podpora vícejazyčnosti na základních a středních školách v České republice

V rámci projektu podpory vícejazyčnosti na základních a středních školách uskutečnil Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) ve Zlíně, ve dnech 8. a 9. 11. 2017, workshop pro učitele pod názvem “Motivační setkání vyučujících cizího jazyka”. Během seminářů pro vyučující francouzského jazyka pod vedením Mgr. Petry Suquet, M.A., PhD., se mohli účastníci seznámit například s využitím prvků projektové pedagogiky ve výuce a s některými z multimédií pro výuku francouzštiny.

2016/2017

V roce 2016 jsme si nechali akreditovat naši tradiční „Formation continue“ jako kurz v rámci celoživotního vzdělávání. První běh tohoto inovovaného kurzu proběhl ve čtyřech půldnech. V úvodním listopadovém kurzu dr. Marcela Poučová představila jeho e-learningovou část a poté doc. Caroline Casseville z Université Bordeaux Montaigne (Francie) se zabývala didaktikou literatury v přednášce Pistes prospectives de l’enseignement de la littérature en FLE. Prosincový kurz se konal výjimečně mimo fakultu, a sice v IBM, kde Mgr. Kateřina Pánková a její kolegové frekventantkám kurzu vysoce profesionálním způsobem představili pracovní možnosti pro uživatele francouzského jazyka. Pracovníci IBM také projevili zájem spolupracovat se školami, kde by žáky a především jejich rodiče informovali o výhodách studia francouzského jazyka v našem regionu. Před ateliérem IBM měl přednášku doc. Krisztián Bene z univerzity v Pécsi (Maďarsko) na historické téma Le général de Gaulle et les colonies françaises. V lednovém kurzu vystoupily dr. Marcela Poučová s tématem týkajícím se dětské literatury Nové trendy v současné tvorbě pro mládež a dr. Petra Suquet s tématem IFprofs – webové prostředí pro učitele francouzštiny v ČR, které se zabývalo využitím informačních technologií ve výuce. Závěrečný únorový kurz měli v kompetenci kolegové lingvisté – Mgr. Laurent Canal na téma Argot dans l’enseignement de FLE a dr. Zdeňka Schejbalová Orthographe – entre conservatisme et modernisme.
Outils pédagogiques pour l’enseignement/apprentissage des langues

Na základě akreditace MŠMT 21734/2011-M3 udělené Pedagogické fakultě MU Katedra francouzského jazyka a literatury organizovala již čtvrtý běh dalšího vzdělávání učitelů francouzského jazyka Jihomoravského kraje. Výukový kurz byl zaměřen na rozšíření kompetencí účastníků v oblasti didaktické, jazykové a kulturní. Didaktické semináře se týkaly využití nových mobilních aplikací ve výuce cizích jazyků a rozvíjení interkulturní kompetence žáků. Jazykové semináře řešily problematiku výslovnosti českých žáků, slovní zásoby a syntaxe. V kulturních seminářích si účastníci obohatili své znalosti v oblasti kultury Francie. V jednotlivých modulech vystoupili Laurent Canal, Naděžda Hrůzová, Pavla Kellnerová, Zdeňka Schejbalová, Petra Suquet a Béatrice Vicaire z Masarykovy univerzity a jako zvláštní host Haydée Silva Ochoa z Národní autonomní univerzity v Mexiku.

2012/2013

Stratégies et pratiques de classe

Třetí kurz katedra spolu s Francouzskou ambasádou v Praze a Francouzskou aliancí v Brně připravila v rámci dalšího vzdělávání učitelů francouzského jazyka v Jihomoravském kraji. Výukový kurz v rozsahu 24 hodin byl zaměřen na rozšíření kompetencí účastníků v oblasti didaktické, jazykové a kulturní. Na seminářích vystoupili odborníci z různých institucí: Gaid Evenou (pedagogická poradkyně Francouzské ambasády v Olomouci), Václava Bakešová, Hana Kyloušková, Miroslava Novotná, Zdeňka Schejbalová et Karel Sekvent (odborné asistentky a docent na Masarykově univerzitě v Brně), Béatrice Vicaire, Jérôme Vives, Guilaine Becker et Aurélie Dubois (lektoři francouzského jazyka na Masarykově univerzitě v Brně, Ostravské univerzitě v Ostravě a Palackého univerzitě v Olomouci). Didaktické semináře byly zaměřeny na práci s literárním textem, byly představeny různé hry na rozvoj komunikační kompetence žáků a také přehled maturitních zkoušek v různých evropských zemích. Lingvistické semináře se soustředily na nácvik výslovnosti, rozšíření slovní zásoby, používání francouzských vlastních jmen v českém jazyce, gramatiku a stylistiku prostřednictvím různých dokumentů (obrázky, texty, video). V kulturních seminářích si účastníci obohatili své znalosti v oblasti kultury Francie a frankofonních zemí (divadlo, literatura, reálie).

2009

Outils et compétences pédagogiques en classe de FLE

Druhý kurz katedra spolu s Francouzskou ambasádou v Praze a Francouzskou aliancí v Brně připravila v rámci dalšího vzdělávání učitelů francouzského jazyka v Jihomoravském kraji. Výukový kurz v rozsahu 24 hodin byl zaměřen na rozšíření kompetencí účastníků v oblasti didaktické, jazykové a kulturní. Na seminářích vystoupili odborníci z různých institucí: Cyril Delalande (ředitel Francouzské aliance v Brně), Marie-Laure Leiciagueçahar (pedagogická poradkyně Francouzské ambasády v Olomouci), Václava Bakešová, Hana Kyloušková, Miroslava Novotná, Marcela Poučová Zdeňka Schejbalová (odborné asistentky na Masarykově univerzitě v Brně), Ivana Brabcová (poradkyně Národního podpůrného střediska pro eTwinning v Praze), Béatrice Vicaire, Guilaine Becker a Aurélie Dubois (lektorky francouzského jazyka na Masarykově univerzitě v Brně, Ostravské univerzitě v Ostravě a Palackého univerzitě v Olomouci). V didaktických seminářích byly představeny nejen aktivity na rozvoj komunikativní kompetence, např. práce s literárním textem a kreativní psaní, ale také různé podpůrné programy pro výuku francouzského jazyka (Delf/Dalf a státní maturita, e-Twinning). Lingvistické semináře byly zaměřeny na nácvik výslovnosti, rozšíření slovní zásoby, gramatiku a stylistiku prostřednictvím různých dokumentů (obrázky, texty, video). V kulturních seminářích si účastníci obohatili své znalosti v oblasti kultury Francie a frankofonních zemí (divadlo, literatura, reálie).

2008

Techniques de motivations en français

Katedra spolu s Francouzskou ambasádou a Francouzskou aliancí v Brně připravila v rámci dalšího vzdělávání učitelů francouzského jazyka v Jihomoravském kraji kurz v rozsahu 18 hodin. Jednotlivé semináře byly zaměřeny na rozšíření kompetencí účastníků v oblasti didaktické, jazykové a kulturní. V didaktických seminářích Hana Kyloušková (pracovnice katedry) seznámila účastníky s nejnovějšími trendy v oblasti didaktiky cizích jazyků se zaměřením se na jazyk francouzský. Hlavní témata: Společný evropský referenční rámec pro jazyky a komunikativní kompetence, Interkulturní aspekt a výuka cizích jazyků, Gramatika v jazykové třídě, Jak využít literární text ve výuce cizích jazyků. V jazykových seminářích Béatrice Vicaire (lektorka francouzského jazyka na Masarykově univerzitě v Brně) pracovala s novinovými a časopiseckými články a ukázkami literárních textů, na kterých prezentovala jejich využití ve výuce francouzského jazyka v oblasti slovní zásoby, gramatiky a stylistiky. V kulturních seminářích Florence Michelet (pedagogická poradkyně Francouzské ambasády, Olomouc), Thomas Laurent (lektor francouzského jazyka na Ostravské univerzitě), Marie-Laure Leiciagueçahar (lektorka francouzského jazyka na Palackého univerzitě v Olomouci) a Miroslava Novotná (pracovnice katedry) zdůraznili důležitou roli kulturní kompetence v cizojazyčné komunikaci. V prvních třech seminářích si účastníci prohloubili své znalosti o francouzské a frankofonní kultuře, v posledním se seznámili s využitím dramatické výchovy ve výuce cizího jazyka. Na závěr dostali účastníci osvědčení Francouzské ambasády, které slouží mimo jiné i jako doklad o absolvovaném školení v ČR pro přihlášku na stáž ve Francii.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info