O katedře

Vítejte na stránkách Katedry francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Katedra francouzského jazyka a literatury byla založena v roce 1992 po rozdělení Katedry západních jazyků a literatur PdF MU, která byla po letech obnovena v roce 1990, aby zajišťovala vzdělávání učitelů anglického, německého a francouzského jazyka. O obnovení výuky západních jazyků i o založení katedry francouzského jazyka a literatury se zasloužila především doc. PhDr. Naděžda Krsková, CSc.

Rozhovor s doc. Krskovou

Primárním posláním katedry je vzdělávat učitele francouzštiny především pro druhý stupeň základních škol. Výuka probíhá na multidisciplinárním základě předmětů ve spojení s didaktikou francouzštiny jako cizího jazyka. Studium spočívá ve výuce/učení se porozumění ústnímu a písemnému projevu a vyjadřovacích dovedností a zároveň v rozvíjení francouzské a frankofonní literatury i kultury. Jedním z našich hlavních cílů je probouzet u studentů svobodného, ​​kritického a tvůrčího ducha a poskytovat jim odborné znalosti a dovednosti, ale také možnost jejich prohlubování prostřednictvím vědeckých postupů.

Dalšími aktivitami je také propagace francouzštiny a její role v celé České republice. Jsme součástí pracovní skupiny, která tuto podporu hledá a tvoří (pedagogické fakulty v ČR a jejich didaktici francouzštiny, Gallica, SUF, IFP, AF, FČOK). Jedním z výsledků je i projekt mapy francouzštiny.

Interaktivní mapa francouzštiny

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info