Přednášky hostů na katedře

AKTUÁLNĚ: PŘEDNÁŠKY HOSTŮ V ROCE 2024

 

2023

1/ Integrovaná didaktika jazyků (NJ_M230)
Ve dnech 13. a 14.4. 2023 od 15:00 do 17:50 hodin proběhla přednáška a workshop s panem M. Candelierem.

2022

1/ Ve čtvrtek 31.3.2022 se uskutečnila přednáška PhDr. Záviše Šumana, Ph.D. s názvem Způsobně nezpůsobný Molière.

Pozvánka

2/ Ve čtvrtek 15.9.2022 se uskutečnila přednáška paní Bernadety Wojciechowské z Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani s názvem Glottodidactique en tant que champ de recherche autonome.

Pozvánka

3/ 16. listopadu 2022 proslovil Mgr. Martin HROMEK, Ph.D., redaktor nakladatelství Lingea s.r.o. a spoluřešitel projektu TTS-TEACH2 Metody hlubokého učení pro syntézu řeči jako zdroj inovací ve výuce jazyků, v rámci předmětu Práce s informačními technologiemi ve výuce jazyků přednášku na téma Využití syntézy řeči pro zlepšení výuky cizích jazyků.

Pozvánka

4/ V předmětech programu FJHČ proběhly následující workshopy ve francouzštině se zástupci mezinárodních firem a organizací (v koordinaci Ing. Mgr. Delalande):

 • březen 2022 - beseda s Eliškou Čepičkovou a Barborou Jarošíncovou ze společnosti Atlas Copco / Edwards Vacuum
 • duben 2022 - exkurze ve firmě Atlas Copco / Edwards Vacuum
 • květen 2022 - exkurze ve firmě Gardner Denver / Ingersoll Rand

5/ Frankofonní literatura pro děti a mládež (FJ3023)

V semestru podzim 2022 proběhly seminář a přednáška ve spolupráci se Samuelem Schwiegelhoferem, který je odborníkem na dětskou literaturu a zároveň je i autorem několika románů pro mládež (pseudonym Gabriel Feraud). Seminář předmětu proběl formou kurzu tvůrčího psaní, ve kterém studenti získali dovednosti pro tvorbu vlastních výukových materiálů inspirovaných literaturou pro děti a mládež. Výuka proběhla blokově v týdnu od 24.10. do 27. 10 2022. Studenti pracovali ve skupinách a pomocí profesionálního počítačového programu, který pro tento kurz zprostředkoval p. Schwiegelhofer, vytvořili interaktivní příběhy určené pro výuku FLE na ZŠ.

2021

1/ 15.4.2021 proběhla přednáška doc. Mgr. Jána DRENGUBIAKA, Ph.D. z Prešovské univerzity v Prešově s názvem Anne Hébert et sa place dans la littérature québécoise du 20e siècle (Anne Hébertová a její místo v quebecké literatuře 20. století).

Pozvánka

2/ V předmětech programu FJHČ proběhly následující workshopy ve francouzštině se zástupci mezinárodních firem a organizací (v koordinaci Ing. Mgr. Delalande):

 1. Michaela Krmíčková, Veronika Hybášková, Jérôme Ramié, Sabina Hasanbayova (Zebra Technologies)
 2. Vassili Le Moigne (Conseiller des Français de l'Etranger)
 3. Katarína Chreňová (Evropský parlament)
 4. Emma Gillová (Absolventka MFTAP, Rennes)
 5. Marta Blažková (freelance publicistka v Paříži)
 6. Petra Buřvalová (Gardner Denver)
2020

1/ V rámci předmětu FJ1007 Didaktika FOS (pro studenty učitelství, vede Ing. Mgr. Delalande) proběhla přednáška FLE, FOS, FP, FOU, FLS, DILF, DELF, DALF, IF, AF… : Décryptage du métier de prof de français přednesená dr. Katarinou Lips z univerzity v Augsburgu 

2/ V předmětech programu FJHČ proběhly následující workshopy ve francouzštině se zástupci mezinárodních firem a organizací (v koordinaci Ing. Mgr. Delalande): 

 1. Roman Dušil (Pierre Fabre, L'Oréal)  
 2. Klára Černá (ABSL, Czech Invest)  
 3. Romain Recuyer (Decathlon, Citroën)  
 4. Lucie Mezníková (Magistrát Města Brna)  
 5. Michaela Šamlotová, Petra Buřvalová (Gardner Denver)  
 6. Lukáš Indrák (Business France)  
 7. Zuzana Hrubá, Michaela Stejskalová (PPG)  
 8. Michal Macko (Francouzsko-česká obchodní komora)  
 9. Pavlína Schuster (kiwi.com)  
2019: 7 přednášek zahraničních hostů z Francie a Slovenska

1/ doc. Martine MESKEL_CRESTA (INSPE Cergy-Pontoise, Académie de Versailles, Francie)

 • Jalons d’une histoire de l’enseignement et du Système éducatif français
 • Problèmes actuels de l’enseignement en France

2/ François SCHMITT (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko) – cyklus 5 přednášek pro studenty KFJ a hosty (v rámci projektu IRP, 26.11.-29.11.2018)

 • Les principaux outils de recherche en études interculturelles 
 • Représentations sociales de l’enseignement / apprentissage du FLE
 • La dimension culturelle de l’enseignement du FLE à travers les méthodologies et dans les manuels
 • Mettre en place des activités interculturelles en classe de FLE
2018: 15 přednášek zahraničních hostů z Francie, Maďarska a Slovenska

1/ dr. Isabelle HAUTBOUT, MCF (Université Jules Verne, Amiens, Francie) – přednášky pro studenty KFJ a hosty v únoru 2018: (program Erasmus)

 • « Exemple d’une communication réussie à travers le film No de Pablo Larraín (2013) »
 • « Territoire et littérature : l’exemple de la Picardie à travers le webdocumentaire Ancrages, passages : six écrivains en Picardie »
 • « Mes étudiants ont marché sur la bulle ! – Littérature et bande dessinée à travers un partenariat pédagogique avec les rendez-vous de la bande dessinée d’Amiens »
 • « Qu’est-ce que le romantisme ? Exemples et contre-exemples chez Alfred de Vigny »

 

2/ dr. Pierre MANEN (Université Jean Monnet, Saint-Étienne, Francie) – přednášky pro studenty KFJ a hosty v březnu 2018: (program Erasmus)

 • Histoire de la langue (Roman de Troie)
 • Joachim du Bellay La Deffence et illustration de la langue francoyse (1549) : « Pour le devoir que je suis obligé à la patrie ».
 • Étude des figures style « L’Héautontimorouménos » poème extrait des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire

 

3/ doc. PhDr. Jana TRUHLÁŘOVÁ, CSc. (FF, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko) – přednášky pro Bc. studenty KFJ a hosty v dubnu 2018: (program Družba)

 • Ressemblances et différences dans le travail avec le détail chez Gustave Flaubert et Guy de Maupassant

 

4/ dr. Estelle SALLERON, enseignante de lycée, enseignante de l’École Pratique des Hautes Études, Paříž, Francie – přednášky pro Mgr. studenty KFJ a hosty v dubnu 2018:

 • Michel Houellebecq, Philippe Muray : un regard littéraire sur le monde contemporain

 

5/ doc. Valérie LEGROS (prorektorka pro rovné příležitosti a kvalitu života na univerzitě v Limoges, proděkanka INSPE, Université de Limoges, Francie) – přednášky pro studenty KFJ + Katedry geografie PdF a hosty v říjnu 2018: (v rámci programu IRP)

 • Politika pro rovné příležitosti a kvalitu života ve francouzském školství (tlumočeno) – pro studenty, akademiky PdF MU a hosty z ostatních fakult (za účasti děkana fakulty)
 • Cyklus 4 přednášek L’Histoire de l’enseignement scolaire (en France)

 

6/ dr. Marta KÓBOR (Univerzita v Pécsi, Maďarsko) – přednášky pro studenty KFJ, hosty a učitele ZŠ a SŠ v prosinci 2018: (program Družba)

 • Retour à la traduction
2016: 12 přednášek zahraničních hostů z Francie a Maďarska

1/ doc. Marie-Odile HIDDEN (Université Bordeaux-Montaigne, Francie) – cyklus 4 přednášek pro studenty KFJ (v rámci projektu FRMU, 1.-3.11. 2016)

 • Rédiger son mémoire en française

 

2/ dr. Jean-Claude RAGOT (Université Bordeaux-Montaigne, Francie) – přednášky pro studenty KFJ a hosty 11.11. 2016:

 • Littérature et maison d’écrivain

 

3/ doc. Caroline CASSEVILLE (Université Bordeaux-Montaigne, Francie) – přednášky pro studenty KFJ a hosty v listopadu 2016: (program IRP)

 • Place de la littérature dans l’enseignement du FLE (rappel historique) : le jeudi 10 novembre à 10h 15, dans la salle 56
 • Discours didactique et propositions pédagogiques : le jeudi 10 novembre à 14 h 50, dans la salle 5 (Poříčí 7)
 • Enseignement de la littérature (FLM/FLE) et place du texte littéraire : le vendredi 11 novembre à 10h 15, dans la salle 56
 • Bilan et pistes prospectives de l’enseignement de la littérature en FLE : le vendredi 11 novembre à 14h 50, dans la salle 56 (Poříčí 9)

 

4/ doc. Krisztián BENE (Univerzita v Pécsi, Maďarsko) – přednášky pro studenty KFJ, hosty a učitele ZŠ a SŠ 30.11. – 2.12. 2016: (program Družba)

 • L’armée française pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 • L’État français du maréchal Pétain. Le bouclier de la nation française ou le serviteur des Allemands ?
 • Le général de Gaulle et les colonies. Sur la trace d’une guerre fratricide franco-française
2015: 9 oborných přednášek zahraničních hostů z Francie, 1 přednáška významné odbornice z UK, 21 odborných příspěvků na mezinárodní konferenci pořádané katedrou, 6 krátkých odborných příspěvků v rámci festivalu divadla, představení zahraničních hostů se studenty PdF MU

1/ doc. Catherine KANCELLARY-DELAGE, D.E.F.L.E. Université Bordeaux Montaigne (Francie) – cyklus 4 přednášek pro studenty KFJ (v rámci projektu IRP, 20.-22.10. 2015)

 • Phonétique corrective

 

2/ prof. Marc MOYON (děkan INSPE, Université de Limoges, Francie) – přednášky pro studenty KFJ a hosty v říjnu 2015: (program Erasmus)

 • La diffusion des ouvrages de mathématiques de Havránek dans la collection du Père Castor (24. 10. 2015)
 • L’éducation nouvelle et les principes mathématiques (Decroly et Montessori) (27. 10. 2015)

 

3/ dr. Magali MOYON (Université de Limoges, Francie) – přednášky pro studenty KFJ a hosty v říjnu 2015: (program IRP)

 • Comment réussir son CV ?
 • La lettre de motivation 
 • L’entretien professionnel

 

4/ doc. Catherine ÉBERT-ZEMINOVÁ (PdF, Karlova univerzita, Praha, ČR) – přednášky pro studenty KFJ a hosty v listopadu 2015:

 • Dans les miroirs du miroir

 

5/ 14.-15. května 2015 se na naší katedře konala XXIX. mezinárodní mauriakovská konference Cesty tvorby: „Umění je pouze stín věcí, které teprve nastanou.“

Konferenci pořádala katedra ve spolupráci s institucemi, jež se zabývají studiem života a díla významného francouzského spisovatele, nositele Nobelovy ceny za literaturu z roku 1952, Françoise Mauriaka, jeho syna Clauda, představitele nového francouzského románu, a dalších autorů 20. století: Centre Mauriac/EA TELEM č. 4194 univerzity Bordeaux Montaigne, Centre François Mauriac se sídlem v Malagaru a vědecká společnost Société Internationale des études mauriaciennes.

Konference se účastnili odborníci z FRANCIE:

Anne-Marie Cocula – Univerzita Bordeaux Montaigne, Jeanyves Guérin – Univerzita Sorbonne Nouvelle – Paříž 3, Jean Touzot – Univerzita Sorbonna, Paule Lapeyre – Univerzita Nice, Marie Cléren – Univerzita Caen – Basse Normandie, Caroline Casseville – Univerzita Bordeaux Montaigne, Yann Delbrel – Univerzita Bordeaux Montaigne, Philippe Baudorre – Univerzita Bordeaux Montaigne, Jacques Monférier – Univerzita Bordeaux Montaigne, Elisabeth Le Corre – Univerzita Paříž Est Créteil Val de Marne, Nicolas Di Méo – Univerzita Strasbourg, Claude Lesbats – Univerzita Bordeaux Montaigne, Jean-Claude Ragot – Centre Francois Mauriac Malagar;

ITÁLIE: Pier Luigi Pinelli – Univerzita Janov

ČESKÉ REPUBLIKY (mimo kolegů z naší fakulty – doc. Bakešové, dr. Poučové a dr. Novotné): prof. Jiří Šrámek dr. Pavla Doležalová – FF MU Brno, dr. Květuše Kunešová – Univerzita Hradec Králové, doc. Catherine Ebert-Zeminová – PedF UK.

 

6/ Mezinárodní festival francouzského divadla – října 2015 – krátké příspěvky uvedených odborníků a představení hostů se studenty PdF MU:

Maria Frangi a profesionální divadelní soubor ART IS LIFE z Athén (11 herců), vyučuje na Univerzitě v Athénách dramatické umění, je také režisérka a ředitelka dramatické školy, autorkou programů pro dramatickou výchovu na ZŠ a SŠ v Řecku. 

doc. Tomasz Kaczmarek, Univerzita v Lodži (Polsko), odborník na současnou francouzskou literaturu, francouzské divadlo a expresionismus v literatuře, na festivalu se svými dvěma studenty, s nimiž připravil divadelní představení ve francouzském jazyce Marta Wagrowska a Jedrzej Zaleski.

prof. Denis Menjot, (Univerzita Lumière Lyon 2, Francie), profesor středověké historie, členem Španělské královské akademie věd, přednáší o tématech ze starší francouzské literatury.

Marion Poirson-Dechonne (Université Paul Valéry, Montpellier), přednášky o filmu, tvůrčím psaní, audiovizuální technice a komunikaci, o komiksu a o literárních adaptacích pro učitele.

Anne Pouget-Tolu (původně Sorbonne Université Paris, katedra historie, Francie), dnes spisovatelka, v roce 1994 cene za nejlepší román pro mládež Le Fabuleux voyage de Benjamin; vede ateliéry tvůrčího psaní, organizuje komentované prohlídky po pařížských muzeích.

Jérôme Cabot (Université Champollion, Albi, Francie), literatura a tvůrčí psaní (Heft Champo), stal se „Jikabem“ díky slam poezii a její scénické prezentaci – založil scénu slam poezie v Toulouse (2002), v Albi (2005); organizuje konference Performance poétiques (Albi 2015).

Bruno Izarn „Kestekop“ – hudebník, multiinstrumentalista, více než 1000 koncertů, autor hudby k filmu Alaina Guiraudieho Pas de repos pour les braves (Cannes, 2003).

Albatros (skupina ochotnických herců, založena v roce 1985 v Pernes-les-Fontaines pod vedením Hervé Bonzoma) – představení v rámci festivalu.

2014: 10 odborných příspěvků v rámci studijního dne (Journée d’études), představení zahraničních hostů se studenty PdF MU

Festival francouzského divadla – listopad 2014, představení francouzských herců skupiny Albatros se studenty PdF MU, odborné příspěvky následujících přednášejících:

JOURNÉE D’ÉTUDES:

1/ prof. Jean Touzot, Université Paris-Sorbonne, Francie 

 • Le théâtre de Jean Cocteau

2/ Marion Poirson-Dechonne, Université Paul Valéry, Montpellier, Francie

 • Le théâtre médiéval à Montpellier 
 • Écriture créative

3/ Louise Desjardins, UQUAM, Montreal, Kanada – vyučující, spisovatelka

 • Littérature quebecoise contemporaine
 • Présentation de la poésie de l‘auteure

4/ doc. Tomasz Kaczmarek, Uniwersytet Lodzki, Lodž, Polsko

 • Grand guignol

5/ doc. Gisèle Pierra, Université Paul Valéry, Montpellier, Francie – vyučující, herečka, básnířka

 • Soirée de la poésie française ( Baudelaire, P. Verlaine a A. Rimbaud)

6/ prof. Franc Ducros, Université Paul Valéry, Montpellier, Francie – VŠ profesor, básník

 • Traduction de la poésie italienne en français

7/ Maria Frangi, Athény, Řecko

 • Méthodes du théâtre poétique

8/ Stanislav Cotton, Belgie – spisovatel

 • Le Sourire de l’ange – préparation de la représentation collective de la pièce
2013: 3 odborné přednášky zahraničních hostů

1/ Haydée Silva Ochoa, Universidad Nacional Autónoma de México

Haydée Silva Ochoa je odbornice na didaktiku francouzštiny jako cizího jazyka (FLE) a publikuje v řadě významných revuích a časopisech. Na naši katedru přijela na základě programu „Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na Masarykově univerzitě“. Ve svých pracovních seminářích vystoupila na téma hra ve výuce cizího, respektive francouzského jazyka. Její přednášky byly určeny nejen pro studenty a učitele katedry, ale také pro učitele základních a středních škol v rámci dalšího vzdělávání učitelů francouzského jazyka Jihomoravského kraje (Formation continue).

2/ Denis Menjot, Université Lyon 2, France ; Jean Touzot, Université Paris-Sorbonne, France

Uvedení hosté přednášeli v rámci festivalu francouzského divadla organizovaného Miroslavou Novotnou a studenty předmětu Dramatická výchova ve výuce francouzského jazyka  katedry na počest padesátiletého výročí úmrtí Jeana Cocteaua. Denis Menjot vystoupil s přednáškou Les représentations théâtrales dans l’Europe du XVsiècle : mystères, moralités, farces, soties et entremetsJean Touzot s přednáškou Jean Cocteau aux cent visages.

3/ Marie-Odile Hidden, Université Michel de Montaigne, Bordeaux, France

Marie-Odile Hidden uskutečnila na katedře několik přednášek pro studenty i učitele z praxe v rámci programu Erasmus, ve kterých se zabývala převážně výukou písemného projevu ve francouzštině a jeho hodnocením.

2012: 3 odborné přednášky zahraničních hostů

1/ Denis Menjot, professeur de l’Université Lyon 2, France

2/ Abdulmecit Hamidi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Turkey

Profesor Hamidi nejprve představil studentům Turecko a systém výuky cizích jazyků na katedře cizích jazyků univerzity v Diyarbakıru a dále se zabýval svou specializací, tj. překládáním poezie. S jeho univerzitou máme výměnné pobyty v rámci Erasmu  – jeden nebo dva turečtí studenti z Diyarbakiru každoročně studují na naší katedře.

3/ Michel Dufourny, Université de Liège, Belgique

Michel Dufourny přijel na naši katedru v rámci programu „Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na Masarykově univerzitě“ a vystoupil s přednáškami z oblasti francouzské a frankofonní dětské literatury.

2011: 3 odborné přednášky zahraničních hostů

1/ Yvon Houssais, Université de Franche-Comté de Besançon, France

Yvon Hussais navštívil naši katedru v rámci programu Erasmus a uskutečnil několik přednášek pro studenty a učitele francouzského jazyka z Brna a nejbližšího okolí. Ve své činnosti se zaměřil na využití pohádek nejen k četbě, ale také ke kreativnímu psaní.

2/ Caroline Casseville,  Université Michel de Montaigne, Bordeaux, France

V rámci programu Erasmus uspořádala Caroline Cassevillová na naší katedře přednášky zabývající se životem a dílem významného prozaika a žurnalisty 20. století Françoise Mauriaka, nositele Nobelovy ceny za literaturu z roku 1952. Během její návštěvy byla domluvena rovněž spolupráce na uspořádání pravidelné konference týkající se tohoto autora, která se na naší katedře konala v květnu 2012.

3/ Stéphane Chaudier, Université Jean Monet, Saint-Étienne, France

V rámci programu Erasmus Stéphane Chaudier přednášel na téma života a díla Marcela Prousta a několika dalších významných francouzských autorů 20. století.

2010: Přednáška Didiera Daeninkxe

Didier Daeninkx, významný francouzský autor detektivních románů

Didier Daeninkx je držitelem mnoha ocenění za literaturu a jeho knihy byly několikrát zfilmovány. Na naší katedře vystoupil ve spolupráci s Francouzskou ambasádou a knihovnou Jiřího Mahena v Brně na téma detektivní román a výuka francouzského jazyka.

2009: 3 přednášky zahraničních hostů

1/ Gisèle Pierra, Université de Montpellier 3, France

Gisèle Pierra z partnerské univerzity v Montpellier přednášela na téma Pratique théâtrale en français langue étrangère : vers une esthétique de la pédagogie des langues.

2/ Uğur Yönten, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Turkey

Uğur Yönten z univerzity v Diyarbakiru uspořádal na naší katedře v rámci programu Erasmus dvě přednášky z francouzské literatury 18. století a diskutoval se studenty na téma francouzsko-tureckých kulturních vztahů.

3/ Yves Clavaron, Université Jean Monet, Saint-Étienne, France

V rámci programu Erasmus Yves Clavaron, vyučující a koordinátor mezinárodních vztahů z Univerzity Jeana Moneta v Saint-Etienne, uskutečnil přednášku o díle Marguerite Durasové ovlivněném životem ve francouzských koloniích.

2008: 2 odborné přednášky zahraničních hostů

1/ Jean-Pierre Goudaillier, Université René Descartes – Paris 5, France

Jean-Pierre Goudaillier byl pravidelným společným hostem naší katedry a Ústavu románkých jazyků a literatur FF MU. Ve své odborné činnosti se zabývá, kromě jiného, jazykem mládeže, přesněji jazykem pařížských předměstí. Na toto téma vydal např. publikaci Comment tu tchatches! Ve svých přednáškách přibližoval studentům a učitelům katedry francouzské fonetiky a lexikologie.

2/ Dominique Abry, Centre Universitaire d’Études Françaises, Université Stendhal-Grenoble 3, France

Dominique Abry přednášela na naší katedře v rámci pobytu organizovaného Francouzským institutem v Praze. Je autorkou mnoha učebnic a příruček pro výuku francouzského jazyka, jednu z nich – La grammaire des premiers temps 1 a 2 – představila studentům a učitelům katedry

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info