Publikační činnost a projekty

Pod těmito odkazy naleznete další informace o katedře, o veškeré publikační činnosti a o seznamu všech projektů, které členové katedry řeší nebo se na nich podílejí.

SEZNAM PUBLIKACÍ

SEZNAM PROJEKTŮ

Vybrané publikace členů katedry

Prostor a jeho obývání. Zobrazení prostoru v díle Marie Noëlové, Suzanne Renaudové, Christiane Singerové a Sylvie Germainové

VÁCLAVA BAKEŠOVÁ

Rok vydání: 2019

Publikace shrnuje výsledky výzkumu různých typů prostoru v literární tvorbě čtyř francouzských autorek inspirovaných křesťanstvím, Marie Noël, Suzanne Renaud, Christiane Singer a Sylvie Germain. Jejich literární texty pokrývají celé 20. století a ukazují rozmanitost v přístupech k prostoru, ale také rozdíl v literatuře obou polovin 20. století. Metodologicky práce postupuje od fenomenologického bachelardovského pohledu na intimní prostor domova přes otevřený prostor profánní i posvátný dle studií Mircey Eliadeho ke geokritické analýze prostoru v návaznosti na teorie Bertranda Westphala, v českém prostředí dosud téměř nevyužívané.

 

Jazykový obsah učebnic francouzštiny pro začátečníky a referenční úroveň A1

PETRA SUQUET

Rok vydání: 2016

Publikace je zaměřena na problematiku jazykového obsahu učebnic francouzského jazyka. Po předložení teoretických východisek jsou představena tři výzkumná šetření. Jejich cílem bylo určit soulad gramatických jevů, slovní zásoby a jazykových funkcí určených k osvojení s popisem referenční úrovně komunikační jazykové kompetence A1. Kvantitativní analýza jazykového obsahu učebnic poukázala na některé společné rysy s podobně zaměřenými kvalitativními studiemi uskutečněnými ve Francii, Německu a Velké Británii. Jazykový obsah všech analyzovaných učebnic určený k osvojení přesahuje do značné míry úroveň A1, což může zvyšovat kognitivní náročnost učení.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info