Úspěchy našich absolventů

21. 3. 2023

V letošním měsíci frankofonie zaznamenala naše katedra velké úspěchy absolventů.

Prix Gallica

Dnes 15. března byly ve Francouzském institutu předávány ceny za nejlepší diplomové práce z let 2021-2022 Prix Gallica. Práce Mgr. Zannouby Banu Hossany se umístila na 3. místě v celostátním hodnocení a konkurenci 12 nejlepších prací v tomto ročníku. Protože letos byly navržené diplomové práce opravdu kvalitní, byla navržena i tří čestná uznání. Jedno z nich získala Mgr. Tereza Švandelíková. Obě práce vedla paní dr. Zdeňka Schejbalová. Absolventkám i jejich vedoucí blahopřejeme!!

Více informací o tomto ocenění zde: https://www.gallica.cz/activites/prix-gallica/

Bez popisku

Řád za zásluhy

Při příležitosti letošního Mezinárodního dne Frankofonie byly na Francouzské ambasádě dne 20. března 2023 uděleny dva Řády za zásluhy. Je to významné státní vyznamenání, které začal udělovat před 60 lety tehdejší prezident Charles de Gaulle. Rytířkou tohoto řádu se stala paní Olga Nádvorníková z FF UK, ale rytířský řád převzal z rukou pana velvyslance Alexise Duteurtra také pan Roman Dušil, který je zároveň absolventem naší katedry (1997). Oběma oceněným ze srdce blahopřejeme a radujeme se z tohoto uznání jejich zásluh o šíření a podporu francouzštiny a frankofonie v naší zemi. S oběma naše katedra rovněž spolupracuje na projektu interaktivní mapy francouzštiny.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info