Navazující magisterské praxe: Učitelská praxe 1, 2 a 3

Praxe je třeba vykonat na některé ze škol v České republice, přičemž alespoň jednu ze tří učitelských praxí (Učitelská praxe 1, 2, 3) je třeba absolvovat ve škole v Brně.

Studenti ze Slovenské republiky mohou praxi vykonávat pouze na školách na území České republiky. Vzhledem k tomu, že úředním jazykem je v českých školách čeština, je vhodné  vedle francouzštiny používat spíše češtinu než slovenštinu.

Učitelská praxe 1

V rámci Učitelské praxe 1 musí student praxi absolvovat na klasické základní škole (v případě nemožnosti po dohodě s vyučujícím předmětu z katedry pedagogiky na nižším stupni gymnázia).

Učitelská praxe 2

V rámci Učitelské praxe 2 musí studující praxi absolvovat na klasické základní škole dle své oborové profilace. Po domluvě na katedře (s dr. Petrou Suquet) může student učitelství výjimečně praktikovat také v jiném relevantním zařízení (např. střední škole, jazykové škole apod.). Toho je možné využít maximálně v rámci jedné Učitelské praxe (UP2 nebo UP3).

Učitelská praxe 3

V rámci Učitelské praxe 3 musí studující praxi absolvovat na klasické základní škole dle své oborové profilace. Po domluvě na katedře (s dr. Petrou Suquet) může student učitelství výjimečně praktikovat také v jiném relevantním zařízení (např. střední škole, jazykové škole apod.). Toho je možné využít maximálně v rámci jedné Učitelské praxe (UP2 nebo UP3).

Po domluvě na katedře (s dr. Petrou Suquet) může student učitelství výjimečně praktikovat také v jiném relevantním zařízení (např. střední škole, jazykové škole apod.). Toho je možné využít maximálně v rámci jedné Učitelské praxe (UP2 nebo UP3).

Při výběru školy si prezenční studenti vybírají ze seznamu fakultních škol, kde se vyučuje francouzština. V případě nemožnosti absolvovat praxi na fakultní škole pak vybírají z dalších škol s výukou francouzštiny. Studenti kombinovaného studia si nevybírají školy ze seznamu fakultních škol, ale přímo z dalších škol s výukou francouzštiny.

Více informací a aktualizované termíny

Kontakty

S případnými dotazy k organizaci a administraci Učitelské praxe 1, 2 a 3 se obracejte na Bc. Denisu Foltovou, DiS.

V případě dotazů k obsahové stránce Učitelské praxe 1 a Semináře k učitelské praxi se obracejte na katedru pedagogiky (vyučující předmětu – pedagog, viz sylabus).

V případě Učitelské praxe 2 a 3 se obracejte na Mgr. Petru Suquet, M.A., Ph.D., případně na garantu programu doc. Mgr. Václavu Bakešovou, Ph.D.

Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D.
telefon: 549 49 3450
e‑mail:
Seznam škol JMK s výukou francouzštiny

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info