Informace pro studenty oboru Učitelství 1. stupně

Studenti PdF oboru Učitelství 1. stupně si mohou zvolit francouzštinu jako povinně volitelný cizí jazyk. Zkouška z francouzštiny (či jiného cizího jazyka) je také volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky. 

Povinně volitelný cizí jazyk - francouzština

Katalog programů - obor Učitelství 1. stupně

Pro povinně-volitelný cizí jazyk francouzský je požadována vstupní znalost jazyka na úrovni A2+ podle SERRJ pro jazyky. Student si zapisuje všechny povinně volitelné předměty ke zvolenému jazyku (viz Katalog programů a informace k volbě jazyka, pro francouzštinu kódy předmětů začínají písmeny FJ). Pro zdárné ukončení studia francouzského jazyka se doporučuje absolvovat i vybrané volitelné předměty nabízené KFJL.

1. ročník

Podzimní semestr

 • FJ0003 Francouzština pro začátečníky 3

Jarní semestr

 • FJ0004 Francouzština pro začátečníky 4
2. ročník

Podzimní semestr

 • FJ1014 Jazyková cvičení – francouzština 1
 • FJ1071 Praktický jazyk – francouzština 1

Jarní semestr

 • FJ1016 Jazyková cvičení – francouzština 2
 • FJ1072 Praktický jazyk – francouzština 2
Vyšší ročníky

Podzimní semestr

 • FJ1027 Korektivní fonetika francouzštiny
 • FJ1003 Cvičení z morfologie francouzštiny
 • FJ1025 Komunikační situace – francouzština 1

Jarní semestr

 • FJ1002 Cvičení z fonetiky francouzštiny
 • FJ0005 Francouzština zpěvem a recitací
 • FJ1026 Komunikační situace – francouzština 2
Volitelná součást SZZ – cizí jazyk

Součásti SZZ a jejich obsah - obor Učitelství 1. stupně

Volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky je ústní zkouška z cizího jazyka (anglický, německý, francouzský, ruský) s didaktikou.

U státní závěrečné magisterské zkoušky z cizího jazyka studenti prokazují své jazykové a didaktické znalosti a dovednosti. S využitím učitelských portfolií vysvětlují hlavní principy výuky cizího jazyka u žáků mladšího školního věku a dokumentují schopnost aplikace těchto principů ukázkami ze své pedagogické praxe. Zkouška je vedena v příslušném jazyce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info