Informace pro studenty oboru Učitelství 1. stupně

Studenti PdF oboru Učitelství 1. stupně si mohou zvolit francouzštinu jako povinně volitelný cizí jazyk. Zkouška z francouzštiny (či jiného cizího jazyka) je také volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky. 

Povinně volitelný cizí jazyk - francouzština

Katalog programů - obor Učitelství 1. stupně

Pro povinně-volitelný cizí jazyk francouzský je požadována vstupní znalost jazyka na úrovni A2+ podle SERRJ pro jazyky. Student si zapisuje všechny povinně volitelné předměty ke zvolenému jazyku (viz Katalog programů a informace k volbě jazyka, pro francouzštinu kódy předmětů začínají písmeny FJ). Volitelně si také může zapsat jakýkoli předmět vyučovaný na Katedře francouzského jazyka a literatury. Pro zdárné ukončení studia francouzského jazyka se doporučuje absolvovat i vybrané volitelné předměty nabízené KFJL.

Volitelná součást SZZ – cizí jazyk

Součásti SZZ a jejich obsah - obor Učitelství 1. stupně

Volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky je ústní zkouška z cizího jazyka (anglický, německý, francouzský, ruský) s didaktikou.

U státní závěrečné magisterské zkoušky z cizího jazyka studenti prokazují své jazykové a didaktické znalosti a dovednosti. S využitím učitelských portfolií vysvětlují hlavní principy výuky cizího jazyka u žáků mladšího školního věku a dokumentují schopnost aplikace těchto principů ukázkami ze své pedagogické praxe. Zkouška je vedena v příslušném jazyce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info