Ukončení studia

Upozornění pro studenty o předčasném ukončování předmětů

Upozorňujeme studenty, že opakují-li některé povinné předměty z předchozích semestrů, nemohou je uzavřít předčasně (např. z důvodu zápisu ke státní závěrečné zkoušce), ale musí znovu absolvovat celou jejich semestrální výuku. Jen tak může být zajištěna kvalita výuky a možnost studenta úspěšně předmět ukončit.

Toto ustanovení se netýká předmětů, které jsou vyučovány blokově a končí v jiném termínu než na konci semestru. V takto vyučovaných předmětech dostane student hodnocení poté, co splní podmínky ukončení předmětu. Rozhodnutí se rovněž netýká studentů, kteří opakují či absolvují předmět poprvé z důvodu studijního pobytu Erasmus+, příp. studentů opakujících ze zdravotních důvodů (tyto případy je však nutno zdůvodnit).

Organizace státní závěrečné zkoušky a okruhy otázek pro BAKALÁŘSKÉ studium

Upozornění: v níže uvedených dokumentech jsou k dispozici okruhy, ze kterých se bude zkoušet, ale na přípravu v den zkoušky budou zadány pouze stručně uvedené otázky.

BFJ3Scp: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání, jednooborové studium BFJ3Shp, BFJ3Svp: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání, dvouoborové studium BFJHChp, BFJHCvp Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost

Organizace státní závěrečné zkoušky a okruhy otázek pro MAGISTERSKÉ studium

Učitelství pro FJ (jednooborové studium prezenční i kombinované) Učitelství pro FJ (dvouoborové studium hlavní) Učitelství pro FJ (dvouoborové studium vedlejší) Okruhy k integrované zkoušce z DIDAKTIKY, PEDAGOGIKY a PSYCHOLOGIE

BFJ3Scp: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání, jednooborové studium BFJ3Shp, BFJ3Svp: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání, dvouoborové studium BFJHChp, BFJHCvp Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost

Pokyny k ukončení studia a závěrečným pracím

OBOROVÉ STANDARDY K REALIZACI ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

Kritéria hodnocení ZP – šablona posudku ZP

Pokyn děkana k ukončení studia a realizaci závěrečných prací

Projekt závěrečné práce z francouzského jazyka - DOC

Šablona závěrečné práce z francouzského jazyka - DOC

Návod k šabloně závěrečné práce z francouzského jazyka

Pokyny pro „Citační normu APA“

Další dokumenty k psaní závěrečné práce z francouzského jazyka (citování, struktura, formální a jazyková úprava) naleznete po přihlášení do ISu v Učebních materiálech předmětu Jak psát závěrečnou práci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info